Vijesti

PROFESOR MAKSIMOVIĆ- PREDAVAČ NA MEĐUNARODNOM KONGRESU

Objavljeno 24.06.2023.
News cover image

Prof. dr Zlatku Maksimoviću, direktoru naše ustanove, uručen je međunarodni sertifikat Evropskog centra za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija na osnovu učešća na XXVIII ECPD Međunarodnoj ljetnoj školi ,,Menadžment zdravstvenih institucija” koja je održana od 19-23. juna 2023. godine u Budvi.

 
Tokom pet radnih dana Međunarodne ljetnje škole održana su brojna predavanja istaknutih menadžera zdravstvenih institucija iz cijelog svijeta, a kao jedini predavač iz Republike Srpske, prof. dr Zlatko Maksimović izlagao je na temu „Upravljanje promjenama – Rad u kriznim situacijama“.
"Dobar menadžer mora biti spreman da investira u sebe i svoj tim, da kontinuirano teži ka tome da obogati svoje znanje i iskustvo kako bi što bolje i uspješnije vodio svoj tim i instituciju, a vizija i misija ustanove izvršavala na što bolji i djelotvorniji način", rekao je prof. dr Maksimović.
Međunarodna škola održana je sa glavnom temom „PROFESIONALNI MENADŽMENT - OSNOV ODRŽIVE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE“ nastavljajući sa izučavanjem aktuelnih tema u oblasti zdravstvenog menadžmenta i zdravstvene ekonomije, kao i tradicijom okupljanja menadžera i drugih donosioca odluka u sistemima zdravstvene zaštite iz regiona Jugoistočne Evrope.
Fokus predavanja bio je na inovacijama u reformama i u finansiranju zdravstvenog sistema, kojima bi se između ostalog spriječili rizici i posljedice izazova poput pandemija i globalnih katastrofa. Poseban naglasak je bio stavljen na pripremu realnih, sveobuhvatnih i uravnoteženih zdravstvenih politika, strategija i koordinacinih planova, kao i na pripremu kvalitetnog, pravednog, racionalnog i izvodljivog paketa zaštite, sa posebnim osvrtom na zemlje regiona Jugoistočne Evrope.