Služba za hematološku i biohemijsku dijagnostiku

- Specijalista medicinske biohemije-rukovodilac službe Mr ph. Zarić Svetlana

O službi
Novosti
Usluge
Osoblje
O službi

Služba za hematološku i biohemijsku dijagnostiku

U okviru Službe za hematološku i biohemijsku dijagnostiku obavljaju se poslovi uzimanja i ispitivanja materijala za bolničke i vanbolničke pacijente. Kao biološki materijali koriste se krv, urin, stolica i punktati. Njihova obrada izvodi se na savremenim automatizovanim aparatima. Vrše se ispitivanja iz oblasti hematologije, koagulacije, biohemije (određivanja supstrata, enzima, elektrolita, specifičnih proteina), imunohemije (određivanja hormona i tumor markera), gasnih analiza i drugo. Takođe, sarađuje se sa ljekarima na odjeljenjima u cilju nalaženja rezultata ispitivanja. Prate se savremeni dijagnostički tokovi i uvode nove procedure ispitivanja.

Vijesti

Posljednje novosti

Usluge

Usluge zdravstvene zaštite koje pružamo

Osoblje

Ovo su naši ljekari, sestre i tehničari

Mr ph. Zarić Svetlana

Mr ph. Zarić Svetlana

Specijalista medicinske biohemije-rukovodilac službe

Mr ph. Vulović Anđela

Specijalista medicinske biohemije

Dipl.hemičar Dobrić Dubravka

Specijalista biohemijskih nauka

Mr ph. Mirković Snježana

Specijalizant medicinske biohemije

Mićić Danica

Laboratorijski tehničar - Glavni tehničar

Radovanović Ivanka

Laboratorijski tehničar

Bilal Milka

Laboratorijski tehničar

Božić Biljana

Laboratorijski tehničar

Gerić Milka

Laboratorijski tehničar

Delić Saja

Laboratorijski tehničar

Đogić Ljubana

Laboratorijski tehničar

Jocović Ljiljana

Laboratorijski tehničar

Krstić Slavka

Laboratorijski tehničar

Petrović Gordana

Laboratorijski tehničar

Cvijetić Goran

Laboratorijski tehničar

Simić Ankica

Laboratorijski tehničar

Jović Ljubinka

Laboratorijski tehničar

Stamenković Brankica

Laboratorijski tehničar

Njegić Milica

Laboratorijski tehničar

Šupurić Milanka

Laboratorijski tehničar

Ćosić Ružica

Laboratorijski tehničar

Nešković Marijana

Laboratorijski tehničar

Jovanović Mirjana

Laboratorijski tehničar

Tomić Anđelka

Laboratorijski tehničar

Tomić Anđelka

Laboratorijski tehničar

Bogdanović Cvija

Spremačica

Stojanović Jelena

Spremačica

Књига утисака

Корисници наших услуга о нама

Naša misija je da postignemo harmonično blagostanje pacijenata, zaposlenih i društvene zajednice u celini.

info

Kontakt informacije

Телефон

+387 (0)55 415 555

Email

info-pr@bolnicabijeljina.com

Адреса

Ul. Srpske vojske 53