Služba za hematološku i biohemijsku dijagnostiku

- specijalista medicinske biohemije - rukovodilac Službe mr ph Anđela Mitrović

O službi
Novosti
Usluge
Osoblje
O službi

Služba za hematološku i biohemijsku dijagnostiku

U okviru Službe za hematološku i biohemijsku dijagnostiku obavljaju se poslovi uzimanja i ispitivanja materijala za bolničke i vanbolničke pacijente. Kao biološki materijali koriste se krv, urin, stolica i punktati. Njihova obrada izvodi se na savremenim automatizovanim aparatima. Vrše se ispitivanja iz oblasti hematologije, koagulacije, biohemije (određivanja supstrata, enzima, elektrolita, specifičnih proteina), imunohemije (određivanja hormona i tumor markera), gasnih analiza i drugo. Takođe, sarađuje se sa ljekarima na odjeljenjima u cilju nalaženja rezultata ispitivanja. Prate se savremeni dijagnostički tokovi i uvode nove procedure ispitivanja.

Vijesti

Posljednje novosti

Usluge

Usluge zdravstvene zaštite koje pružamo

Osoblje

Ovo su naši ljekari, sestre i tehničari

mr ph Anđela Mitrović

mr ph Anđela Mitrović

specijalista medicinske biohemije - rukovodilac Službe

dipl. hemičar Dubravka Dobrić

specijalista biohemijskih nauka

mr ph Snježana Mirković

specijalista medicinske biohemije

mr ph Živka Malić

medicinski biohemičar

Marijana Nešković

laboratorijski tehničar - glavni tehničar

Ivanka Radovanović

viši laboratorijski tehničar

Milka Bilal

laboratorijski tehničar

Biljana Božić

laboratorijski tehničar

Milka Gerić

laboratorijski tehničar

Ljiljana Jocović

laboratorijski tehničar

Slavka Krstić

laboratorijski tehničar

Gordana Petrović

laboratorijski tehničar

Goran Cvijetić

laboratorijski tehničar

Ankica Simić

laboratorijski tehničar

Ljubinka Jović

laboratorijski tehničar

Brankica Stamenković

laboratorijski tehničar

Milica Njegić

laboratorijski tehničar

Ružica Ćosić

laboratorijski tehničar

Mirjana Jovanović

laboratorijski tehničar

Anđelka Tomić

laboratorijski tehničar

Bojana Ikić

laboratorijski tehničar

Željka Radić

laboratorijski tehničar

Radana Božić

laboratorijski tehničar

Vladana Perišić

laboratorijski tehničar

Cvija Bogdanović

spremačica

Књига утисака

Корисници наших услуга о нама

Naša misija je da postignemo harmonično blagostanje pacijenata, zaposlenih i društvene zajednice u cjelini.