Prof. dr Mijović predstavila rezultate istraživanja

Objavljeno 07.03.2023.
News cover image

Klinički epidemiolog prof. dr Biljana Mijović održala je danas predavanje o prevalenci intrahospitalnih infekcija koja je sprovedena u januaru 2023. godine u JZU Bolnica “Sveti vračevi” Bijeljina.

Studija je provedena prema programu mjera prevencije i suzbijanja bolničkih infekcija i imala je  za cilj upoznavanje sa rezultatima rada.

Prema riječima profesorice Mijović rezultati studije o prevalenciji intrahospitalnih infekcija su mnogo bolji u poređenju sa periodom od prije dvije godine.

“U januaru ove godine nije bila registrovana nijedna bolnička infekcija, iako je i u prošloj studiji ta stopa bila daleko ispod svjetskih prosjeka i drugih bolnica. Još jedan značajan parametar jeste pad potošnje antibiotika  i znatno skraćivanje antibiotsku profilakse u hirurgiji”, izjavila je Mijovićeva. 

Sa menadžmentom bolnice danas je razmatrano  šta bi se još moglo unaprijediti u sprečavanju pojave intrahospitalnih infekcija.