Vijesti

BIJELJINSKA BOLNICA PRVA U BIH DOBILA MEĐUNARODNO PRIZNATU AKREDITACIJU ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU

Objavljeno 21.06.2022.
News cover image

Bijeljinska bolnica je prva medicinska ustanova sekundarne zdravstvene zaštite u BiH koja je implementirala standard 15189 što je dokaz stalnog ulaganja u kvalitet zdravstvenih usluga i u novu opremu.

Ova akreditacija priznata je u više od 80 zemalja širom svijeta. Na taj način laboratorija može ostvariti saradnju i vršiti razmjenu podataka u ispitivanju ne samo u našoj državi već širom svijeta. Svaka medicinska laboratorija koja želi da generiše klinički tačne rezultate koji zadovoljavaju najviše etičke standarde i koji će biti putokaz ka tačnoj dijagnostici i pravilnom liječenju pacijenata treba da usvoje ISO 15189.
 
„Misija naše bolnice je da ostanemo najprepoznatljivija Bolnica sekundarnog nivoa i dijelom tercijalnog u sjeveroistočnom dijelu Republike Srpske. Da bismo to i ostali, rukovodstvo sa našim direktorom prof. dr Zlatkom Maksimovićem moralo je da radi i brine o kvalitetu usluga a to se upravo dobija ovim standardima. U nizu standarda koje smo dobili, zvanično 18. aprila dobili smo i ISO 15089. Ovim standardom dokazujemo tri ključne komponente laboratorija: integritet, nepristrasnost i kompetentnost“, istakla je prim, dr Nela Mitrović, zamjenik direktora za medicinska pitanja, konzervativne grane na konferenciji za novinare.
 
Direktor Instituta za akreditaciju BiH Dražan Primorac istakao je da su rezultati dobijeni u akreditiranoj laboratoriji međunarodno su priznati.
 
„Ostali benefiti su smanjenje rizika korištenjem dobro strukturiranih najboljih praksi, prepoznavanje i promovisanje tehničke osposobljenosti osoblja, osiguranje da su rezultati i ispitivanje klijenata tehnički valjani. Akreditacija uopšte govoreći unosi povjerenje, i nivo priznanja zainteresovanim stranama i donosiocima odluka, poboljšava motivaciju zaposlenog osoblja i smanjuje njihove pogreške, osigurava potporu u slučaju pravnog izazova, pomaže u razvoju dodatnih aktivnosti, programa usavršavanja, razvoja i drugih ciljeva, jamči da su usluge kliničkih laboratorija sigurne pouzdane i da imaju dobre vrijednosti, pruža alat za mjerenje poboljšanja kvaliteta i podržava dosljednost. Izvrsnost ovih usluga potvrđena je provođenjem svakodnevne kontrole kvaliteta i rada i ovaj čin daje pozitivan primjer u pružanju određenih vrsta zdravstvenih usluga kako na domaćem tako i na međunarodnom tržištu“.
 
Dr Sanja Milovanović, načelnik službe za kontinuirano unapređenje kvaliteta istakla je da je ovo svečan dan za našu ustanovu i da je ovaj sertifikat dokaz jednogodišnjeg mukotrpnog i napornog rada.
 
„Veliki je značaj ovog sertifikata ne samo za našu ustanovu već i za cijelu regiju. Kao ustanova sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite definisali smo našu viziju i u skladu s tim nastojimo da zadržimo nivo zdravstvenih usluga koje su zahtjevane od svih naših korisnika, ne samo onih koji su kod nas stacionarno na liječenju nego i onih koji kod nas dolaze na ambulantno liječenje, odnosno bilo kakav tip dijagnostike. Pored svih standarda koje smo dobili i na kojima i danas radimo najzahtjevniji za sprovođenje, integrisanje i dobijanje bio je upravo ISO 15189. Nacrt novog zakona o zdravstvenoj zaštiti koji očekujemo da su uskoro i usvoji podrazumijeva standardizaciju predviđa da sve medicinske ustanove koje imaju medicinske laboratorije moraju biti akreditovane prema ovom standardu.“
 
Svojim prisustvom, svečanost su uveličali predsjednik Skupštine grada Aleksandar Đurđević, predstavnici predstavnici zdravstvenih ustanova primarnog nivoa koji gravitiraju u našoj ustanovi, članovi stručnog kolegijuma Bolnice i zaposleni u našoj Bolnici.