Vijesti

USPJEŠNO ZAVRŠENA OBUKA I TESTIRANJE O PRIMJENI MJERA RADIOLOŠKE BEZBJEDNOSTI

Objavljeno 01.03.2023.
News cover image

Zahvaljujući angažovanju menadžmenta, JZU Bolnica “Sveti Vračevi” bila je domaćin trodnevne stručne obuke za medicinske radnike iz ove zdravstvene ustanove i JZU Dom zdravlja Bijeljina o primjeni mjera radiološke bezbjednosti od jonizujućeg zračenja.

Obuku su održali predavači iz EKOTEH Mostar, ovlaštene agencije od strane državne Regulatorne agencije za radijacionu i nuklearnu bezbjednost. 

Obuku i polaganje ispita prošlo je 26 osoba odgovornih za zaštitu od zračenja u medicinskim djelatnostima: 

- Ljekari medicine koji upućuju na radiološke preglede i osobe zaposlene u medicini koje su u svom radu izložene jonizujućem zračenju, a nisu kategorisane kao profesionalno izožene osobe i

-  Profesionalno izložene osobe:

Radiografi (inžinjeri medicinske radiologije, bachelori radioloških tehnologija,

viši radiološki tehničari i radiološki tehničari).

Jonizujuće zračenje se u medicini koristi u dijagnostičkoj radiologiji, nuklearnoj medicini i radioterapiji. Moderna dijagnostička radiologija omogućuje bržu i precizniju dijagnozu i monitoring velikog broja oboljenja. Od metoda koje koriste jonizujuće zračenje koriste se klasična radiografija, dijaskopske procedure, kompjuterizovana tomografija, digitalna suptrakciona angiografija.

Obuka i testiranje održani su u skladu sa Pravilnikom o obuci iz zaštite od jonizujućeg zračenja radnicima koji moraju obnavljati znanje o primjeni mjera radiološke sigurnosti svakih 5 godina.