Vijesti

U BIJELJINSKOJ BOLNICI POČEO SA RADOM KABINET ZA EMNG

Objavljeno 27.02.2023.
News cover image

U poliklinici bijeljinske bolnice otvoren je kabinet za elektromioneurografiju. Ovu dijagnostičku metodu za sada obavlja dr Goran Maksimović, načelnik Odjeljenja za neurologiju, koji je edukaciju za EMNG završio u KC Vojvodina. Prema njegovim riječima, veliki broj pacijenata ima indikaciju za ovom vrstom neurofiziološkog ispitivanja.

"Zahvaljujući rukovodstvu naše ustanove, na čelu sa direktorom prof. dr Zlatkom Maksimovićem nastavljen je razvoj neurofiziologije u bijeljinskoj bolnici. EMNG nalaz se koristi kod postavljanja dijagnoze, praćenja toka bolesti i efekata liječenja. Pregled je minimalno invazivan i potrebno je pacijentu objasniti u čemu se sastoji", rekao je dr Goran Maksimović.
ŠTA JE EMNG?
EMNG (elektromioneurografija) je neurološka dijagnostička metoda kojom procjenjujemo periferni nervni sistem koji uključuje aktivnost mišića i nerava, koji ih kontrolišu. EMNG je neophodna pretraga u određivanju uzroka nastalih tegoba koje mogu biti posljedica raznih promjena u kičmenoj moždini, perifernim nervima, na spoju perifernog nerva i mišića ili u samom mišiću. EMNG pregledom ispituje se i registruje električna aktivnost mišića i nerava, a njegovi rezultati ljekaru daju specifične informacije o obimu oštećenja nerva ili mišića. Osim toga, pregled može odrediti tačnu lokaciju oštećenja i tako pomoći u njegovom liječenju.
Kako izgleda EMNG pregled?
EMNG pregled sastoji se od dva dijela: ispitivanja provođenja nerava i ispitivanja mišića, odnosno ispitivanju ruku i nogu. Pregled traje manje od jednog sata. Obavlja se pomoću igle elektrode, a pregled je minimalno invazivan. Igla je za jednokratnu upotrebu, sterilna, vrlo tanka i izaziva minimalni osjećaj nelagode. Prilikom ispitivanja brzine provodljivosti vaših nerava koriste se električni stimulansi na određenim tačkama ruku i nogu, pri čemu možete osjetiti lagano peckanje.
Jesu li potrebne posebne pripreme prije pregleda?
Donesite popis lijekova koje uzimate. Prije pretrage potrebno je skinuti sav nakit. Pojedite svoje uobičajene dnevne obroke. Nosite udobnu odjeću koju možete lagano skinuti. Na dan pretrage nemojte koristiti ulje i kreme za kožu.
Koji simptomi pokazuju da vam možda treba EMNG pregled?
Što se tiče simptoma koji bi mogli upućivati na potrebu za EMNG pregledom, najčešće su to smetnje u vidu bolova i trnjenja duž ruku i nogu. Kod bolesnika sa šećernom bolešću (ali i drugih), može postojati osjećaj “žarenja” u stopalima. Pregled je potreban i kod osoba koje primjećuju “titranje” mišića u tijelu, slabost funkcije stiska šake ili “padanje” stopala koje ponekad može biti praćeno smanjenjem mišićne mase uz osjećaj slabljenja snage u rukama i nogama, osjećaj hladnih stopala i slično. Pregled se obavlja i ako od ranije patite od ukočenosti vrata i/ili krstobolje (te su već ranije operativno liječeni radi diskus hernije), te nakon traumatskih povreda ekstemiteta (prelom kostiju, padovi, ozljede nerava u saobraćajnoj ili drugoj nezgodi). Ljudi koji su uopšteno podložniji tegobama u područjima nerava ili mišića su osobe koje vode tzv. sjedilački način života – rade kancelarijski posao, za kompjuterom, koriste miš kao ‘alat rada’, vozači i slični poslovi u kojima se generalno malo krećete i puno sjedite.
EMNG pregled je potreban i za postavljanje dijagnoza različitih vrsta perifernih neuropatija, polineuropatija, kompresivne neuropatije, kao sindrom karpalnog tunela, raznih traumatskih oštećenja perifernih živaca, lumboishialgije, amiotrofične lateralna skleroze, spinalne amiotrofije te raznih vrsta primarnih bolesti mišića.