Vijesti

Hemioterapija

Objavljeno 04.01.2022.
News cover image

Hemioterapija je sistemska terapija što znači da se lijekovi prenose putem krvotoka kroz cijelo tijelo. Hemioterapija (hemoterapija) se može primati i sa hormonskom terapijom i biološkom terapijom. Cilj može biti smanjenje tumora prije hirurškog zahvata, da bi se tumor lakše i bezbjednije uklonio. Može se savjetovati poslije hirurškog zahvata sa zadatkom uništenja preostalih mikrometastaza. Takođe, u odmakloj fazi bolesti, može biti upotrebljena za smanjenje tumorske mase, kontrolu bolesti i produženje preživljavanja. Daje se u ciklusima, koji podrazumevaju jedan do više dana davanja same hemoterapije i nekoliko nedelja pauze između davanja , što omogućava normalnim ćelijama da se oporave.
Hemoterapija efikasno ubija tumorske ćelije, koje se brzo dijele, ali ona može takođe oštetiti i neke normalne ćelije koje se brzo dijele. Takav uticaj na normalne ćelije nazivamo neželjenim efektima. Hemoterapija se može kombinovati sa hormonskom terapijom (ako su u pitanju hormon zavisni tumori) kao i sa biološkim lijekovima (lijekovi koji ciljano djeluju na ćelije raka).

Tipovi hemoterapije:

  • Neoadjuvantna hemoterapijaje upotreba citostatika prije hirurške ili zračne terapije, da bi se smanjio tumor, ili pokušalo zaustavljanje napredovanja već proširenog tumora.
  • Adjuvantna hemoterapijaje upotreba citostatika radi uništavanja preostalih malignih ćelija nakon hirurškog liječenja. Dodatni cilj jeste da se spriječi ponovni nastanak tumora.
  • Palijativna hemoterapija predstavlja terapiju kojom se olakšavaju simptomi prouzrokovani rakom. Koristi se u odmaklim stadijumima, kako bi se omogućio adekvatan kvalitet života.