Vijesti

BUDUĆNOST JE U NAŠIM RUKAMA

Objavljeno 25.10.2022.
News cover image

Profesor Miodrag Ivanović, istaknuti predavač iz oblasti poslovne ekonomije i menadžmenta na ECPD, Univerzitetu za mir Ujedinjenih nacija u Londonu, održao je obuku načelnicima odjeljenja i rukovodiocima službi bijeljinske bolnice zajedno sa menadžmentom, na temu „ Budućnost je u našim rukama “.

Mene je fasciniralo znanje, talenat i posvećenost zaposlenih da se obrazuju, da aktivno učestvuju i da dele svoje poglede i mišljenje. Uistinu, verujem da će zaposleni na čelu sa rukovodećim timom profesora Zlatka Maksimovića otvarati nove perspektive za bolnicu, njene zaposlene i korisnike njihovih usluga. Verujem da će bolnica uskoro dobiti status univerzitetske bolnice sa novim institutom koji će podstaći medicinska istraživanja sa razgranatom saradnjom s vodećim institucijama iz EU u oblasti zdravstva, rekao je profesor Ivanović i dodao da je ovo bio intenzivan program uz stalno angažovanje i rad u grupama, timovima i radionicama usmjeren na rješavanje i unapređenje osnovnih problema kao što su: izrada komunikacionih planova, održavanje i servisiranje postojeće tehnike i opreme, izrada praktičnih planova i programa za motivisanje zaposlenih, definisanje strateških ciljeva i SMART pristupa, i posebno identifikovanje potreba stanovništva za zdravstvene usluge.
Menađžerske i liderske vještine u oblastima upravljanja ljudima, resursima, aktivnostima, informacijama i posebno upravljanje sobom, koncipirane su i sadržajno utemeljene u temama, kao što su, prvo, planiranje promjenama na radnom mestu, razumjevanjem kritičnih faktora i pokretača promjena; drugo, upotreba modela za identifikovanje i rješavanje problema; treće, efikasni timovi, organizacija, vođenje i motivisanje; četvrto, uloga menadžera za poboljšanje rada zaposlenih; peto, identifikovanje i definisanje SMART ciljeva na radnom mjestu i na kraju, šanse identifikovanja potreba regiona i grada Biljeljina za apliciranje kod EU fondova.
Trening o principima oraganizacijske strukture, kulture, timovima i liderstvu je koncipiran da još više produbi i sadržajno unaprijedi već uveliko prihvaćeni koncept permanentnog obrazovanja zaposlenih, razvoju mladih i talentovanih, posebno unapređenju menadžerskih i liderskih vještina kod medicinskog osoblja, ljekara i sestara, istakao je prof. Ivanović na kraju obuke.
Direktor bolnice "Sveti Vračevi" prof. dr Zlatko Maksimović zahvalio se u ime zaposlenih i istakao da su predavanja
nastavak treninga iz oblasti menadžmenta koji imaju za cilj da unaprijede poslovanjeove zdravstvene ustanove, da budemo još bolji u obavljanju svakodnevnih zadataka, jer pored toga što ulažemo u opremu, ne smijemo zaboraviti da su ljudi naš najvažniji resurs.
Upravljanje promjenama je ključ uspjeha, posebno u ovom turbulentnom vremenu i zato treba da učimo od najboljih kako da odgovorimo na izazove koji su pred nama, rekao je dr Maksimović.