Bolnica Sveti Vracevi

JZU Bolnica "Sveti Vračevi", Bijeljina

Srpske vojske 53
76 300 Bijeljina
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina
tel: +387 (0)55 415 555

   ODJELJENJA

     Hirurgija
     Ginekologija
     Interno
     Pneumoftiziologija
     Pedijatrija
     Orl
     Oftalmologija
     Neurologija

   SLUŽBE

     Anestezija
     Radiologija
     Laboratorija
     Mikrobiologija
     Urgentni blok
     Apoteka
    Pravna služba
     Kvalitet
     Ekonomska služba
     Tehnička služba

  Vodič za pacijente


 Potrebni dokumenti

Prilikom dolaska u bolnicu radi pregleda u specijalističkim ambulantama ili radi prijema na bolničko liječenje, svaki pacijent sa sobom mora donijeti ispravno popunjenu uputnicu, zdravstvenu legitimaciju i ličnu kartu radi utvrđivanja identiteta.

Takođe je preporučivo donijeti svu prethodnu medicinsku dokumentaciju koja uključuje laboratorijske nalaze, RTG snimke i sl. kao i otpusna pisma ranijih boravaka u bolnici (ako postoje)

Svaki pacijent koji nema potvrdu o oslobađanju od participacije ili koji ne potpada pod kategoriju obaveznih vidova zdravstvene zaštite, dužan je platiti iznos participacije za svaku uslugu koja mu je pružena u specijalističkim ambulantama.

Takođe je, svaki takav pacijent koji se otpušta iz bolnice dužan platiti utvrđeni iznos participacije po danu bolničkog liječenja.

 Prijem na bolničko liječenje

Svako odjeljenje prima pacijente na bolničko liječenje na osnovu uputnice koju izdaje nadležni ljekar porodične medicine, dok se u hitnim slučajevima pacijenti mogu primiti i bez uputnice.

O prijemu na bolničko liječenje odlučuje dežurni ljekar. Prijem na bolničko liječenje se obavlja u prijemnoj ambulanti odjeljenja u periodu od 00 - 24 h.

Pacijenti su dužni da ponesu veš, pribor za ličnu higijenu, peškir, brojeve telefona bliskih rođaka, sve lijekove koje su pili kod kuće i raniju medicinsku dokumentaciju.

Sve lijekove koje ne pokriva zdravstveno osiguranje i koji nisu na pozitivnoj listi moraćete sami nabaviti.

 Otpust pacijenta

Otpust pacijenata iz bolnice, u pravilu, se obavlja od 8 do 13 sati svakog radnog dana.

Ako se pacijent iz bolnice upućuje u drugu zdravstvenu ustanovu, načelnik odjeljenja na kojem je pacijent do tada bio liječen, osiguraće prevoz i ako je potrebno medicinsku pratnju.

 Posjete bolesnicima

Odluka o posjetama pacijentima

Posjetiocima je zabranjeno:

  • Pušiti
  • Donositi hranu koju pacijenti ne smiju da konzumiraju
  • Remetiti red i mir
  • Donositi i nuditi pacijente alkoholnim pićima
  • Unositi u bolničku sobu stvari koje pacijent ne smije držati kod sebe
  • Sjediti ili ležati u krevetu pacijenta
  • Unositi i vršiti prodaju stvari
  • Uznemiravati i smetati ostalim pacijentima

 Informacije o pacijentima

Informacije o ležećim pacijentima daje ordinirajući ljekar u vrijeme prijepodnevne posjete (12 do 12:30 h)
   PRONAĐITE DOKTORASkip Navigation Links

Bolnica Sveti vračevi, Srpske vojske 53, 76 300 Bijeljina
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
tel: +387 (0)55 202 642