Bolnica Sveti Vracevi

JZU Bolnica "Sveti Vračevi", Bijeljina

Srpske vojske 53
76 300 Bijeljina
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina
tel: +387 (0)55 415 555

   ODJELJENJA

     Hirurgija
     Ginekologija
     Interno
     Pneumoftiziologija
     Pedijatrija
     Orl
     Oftalmologija
     Neurologija

   SLUŽBE

     Anestezija
     Radiologija
     Laboratorija
     Mikrobiologija
     Urgentni blok
     Apoteka
    Pravna služba
     Kvalitet
     Ekonomska služba
     Tehnička služba
 

Predstavljena mehanička, mašinsko tehnička i elektro oprema za novu bolnicu


Dana 15. 06. 2011. god. sa početkom u 8.00 časova održan je sastanak sa predstavnicima firme "Vamed" i zaposlenim u u tehničkoj službi Opšte bolnici "Sveti Vračevi" u Bijeljini.

Tema ovog sastanka bila je prezentacija mehaničke, mašinsko tehničke i elektro opreme za novi objekat bolnice u Bijeljini.

Na sastanku su prisustvovali su: Inženjeri iz firme Vamed, Gospodin Gert Glavafr, Gospodin Unger, Gospodin Urban, Gospodin Hubner i Gospodin Gras, direktor bolnice, pomoćnik direktora za pravne poslove, načelnik tehničke službe, stručni saradnik za zaštitu na radu, glavna sestra bolnice, medicinski tehničar na sterilizaciji, odgovorne sestre operacionih sala, Radnici iz tehničke službe - majstori različitih profila, glavni projekt – menadžer Gospodin Milovan Lukić, komisija za implementaciju projekta novog objekta OB Bijeljina.

Pripremljenom prezentacijom, inženjeri firme Vamed su nas upoznali sa:

 • Sistemom za grijanje u novom objektu OB Bijeljina;
 • Ventilacionim sistemom za cjelokupan objekat;
 • Sistemom za hlađenje za cjelokupan objekat;
 • Sanitarnim sistemom;
 • Sistemom elektroinstalacija, kao i radom generatora;
 • Sistemom gromobranskih instalacija;
 • Protivpožarnim sistemom;
 • Sistemom za pozive sestara iz bolesničkih soba;
 • Sistemom rada telefonskih centrala,
 • Sistemom rada TV uređaja.

Nakon upoznavanja sa navedenim, otvorena je diskusija i svi učesnici sastanka su imali priliku da upute razna pitanja i primjedbe.

 1. Problem sistema za grijanje.
  Projektom je predviđeno da energent za grijanje bude gas. Iznešene su sadašnje okolnosti, zbog kojih je izražena sumnja u mogućnost implementirnja ove vrste energentna za grijanje, obzirom na dinamiku instaliranja gasovoda u gradu Bijeljina. Predloženo je da se upiti sugestija i pitanje Vladi Republike Srpske i Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite da se razmotri mogućnost korištenja topolotnih izmjenjivača kao mogućeg izvora grijanja i klimatizacije kao i solarnih kolektora kao izvora za grijanje tehničke vode za upotrebu.
 2. Pitanje toka otpadnih voda, kišne, fekalne, kao i otpadne vode iz patologije, radiologije, kuhinje, kao i sterilizacije.
  Ovo pitanje je riješeno s obzirom na mogućnost priključka na kanalizacionu mrežu koja je predviđena i čija se izgradnja planira u ovoj godini na području reona Galac.
 3. Postavljeno je i pitanje neprekidnog snadbijevanja električnom energijom, kao i, koja oprema je spojena na agregat kao i on-line sistem napajanja.
  Zaključeno je da veliki broj medicinskih aparata nije projektovan za izostanak napajanja kraći od nekoliko milisekundi pa je zaknjučemo da je najbolji sistem napajanja preko agregata i USB koji su on-line.
 4. Održavanje medicinske opreme u novom objektu, kao i pitanja obuke kadra za rukovanje i održavanje novih instalacija i opreme.


Nakon diskusije sastanak je završen i dogovoren je novi sastanak sa predstavnicima firme Vamed, na kojem će prisustvovati predstavnici firme Spark, kao i glavni projekt – menadžer Milovan Lukić, kako bi se pregledao projekat elektroinstalacija detaljno i dale eventualne sugestije i uradile korekcije.

Fotografije sa prezentacije pogledajte ovde


  Nazad

  Projekat nove bolnice u Bijeljini
   PRONAĐITE DOKTORASkip Navigation Links

Bolnica Sveti vračevi, Srpske vojske 53, 76 300 Bijeljina
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
tel: +387 (0)55 202 642