Bolnica Sveti Vracevi

JZU Bolnica "Sveti Vračevi", Bijeljina

Srpske vojske 53
76 300 Bijeljina
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina
tel: +387 (0)55 415 555

   ODJELJENJA

     Hirurgija
     Ginekologija
     Interno
     Pneumoftiziologija
     Pedijatrija
     Orl
     Oftalmologija
     Neurologija

   SLUŽBE

     Anestezija
     Radiologija
     Laboratorija
     Mikrobiologija
     Urgentni blok
     Apoteka
    Pravna služba
     Kvalitet
     Ekonomska služba
     Tehnička služba
 

Usvojen Pravilnik o prevenciji i borbi protiv korupcije u Opštoj bolnici "Sveti Vračevi" u Bijeljini


Sa ciljem zaštite humane profesije doktora i digniteta zdravstvenih radnika, promovišući moralne i etičke vrijednosti ljekarske prakse, Opšta bolnica "Sveti Vračevi" u Bijeljini je dana 24. 05. 2011. godine potpisala Memorandum o saradnji sa Centrom civilnih inicijativa čiji je cilj da se na partnerskoj osnovi radi na provođenju zajedničke informativno - zagovaračke antikorupcijske kampanje koja je usmjerena na prevenciju korupcije u zdravstvu. Prevashodni cilj je zaštita digniteta zdravstvene prakse i prava pacijenata koja su im zakonom zagarantovana.
Opšta bolnica "Sveti Vračevi" se obavezala da će osigurati adekvatan prostor i mjesta na kojima će biti postavljeni informativni materijali (pultovi, plakati, bilbordi, sandučići za primjedbe, pohvale i prijavu korupcije i sl.) koji će biti u funkciji odredaba ovog Memoranduma.

Naša ustanova prihvata obavezu da ponudi potpisivanje izjave o dobrovoljnom nošenju obilježja kampanje (npr. akreditacija, bedž, značka) radnicima zaposlenim u bolnici time pokazujući i pojedinačnu opredjeljenost i podršku osoblja, borbi protiv mita i korupcije.

Na 11. Sjednici Upravnog odbora Opšte bolnice "Sveti Vračevi" u Bijeljini održanoj 08. Juna 2011. god. usvojen je Pravilnik o prevenciji i borbi protiv korupcije u Opštoj bolnici "Sveti Vračevi" u Bijeljini.

Opšta bolnica "Sveti Vračevi" u Bijeljini će kontinuirano i sistematično raditi na suzbijanju ponašanja koja predstavljaju korupciju u smislu ovog pravilnika, i to:

  • izborom najbolje prakse u vezi sa rukovođenjem poslovima iz oblasti prevencije i borbe protiv korupcije,
  • donošenjem propisa i instruktivnih akata koji imaju za cilj zakonit, efikasan i kvalitetan rad,
  • unapređenjem saradnje sa svim nadležnim ogranima i organizacijama koje rade na suzbijanju i borbi protiv korupcije,
  • sprječavanjem sukoba interesa zaposlenih i praćenjenjem zakonske regulative koja reguliše pitanje korupcije,
  • preduzimanjem aktivnosti na usavršavanju i poboljšavanju organizaciono -tehničkih mjera zaštite protiv korupcije,
  • primjenjivanjem objektivnih kriterijuma u postuku zapošljavanja, odnosno raspoređivanja zaposlenih na odgovarajuća radna mjesta, s ciljem izbora najkvalitetnijeg kadra,
  • obezbjeđivanjem uslova da se novi radnici blagovremeno upoznaju sa zakonskim i podzakonskim propisima, načinom rada, te važećim procedurama i standardima o unutrašnjoj kontroli, kao jednom od metoda preventivnog djelovanja na budući rad zaposlenih,
  • motivisanjem radnika na pravilno i zakonito obavljanje radnih zadataka kroz uspostavljeni sistem ocjenjivanja i nagrađivanja radnog učinka radnika.


U nadi da će potpisivanje Memoranduma i usvajanje Pravilnika o borbi protiv korupcije doprinijeti zaštititi prava pacijenata i digniteta ljekarske prakse, svi zaposleni u našoj ustanovi će usmjeriti svoju energiju ka ispunjenju predviđenih aktivnosti.

DIREKTOR

Doc. dr Siniša Maksimović


  Nazad

  Projekat nove bolnice u Bijeljini
   PRONAĐITE DOKTORASkip Navigation Links

Bolnica Sveti vračevi, Srpske vojske 53, 76 300 Bijeljina
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
tel: +387 (0)55 202 642