Bolnica Sveti Vracevi

JZU Bolnica "Sveti Vračevi", Bijeljina

Srpske vojske 53
76 300 Bijeljina
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina
tel: +387 (0)55 415 555

   ODJELJENJA

     Hirurgija
     Ginekologija
     Interno
     Pneumoftiziologija
     Pedijatrija
     Orl
     Oftalmologija
     Neurologija

   SLUŽBE

     Anestezija
     Radiologija
     Laboratorija
     Mikrobiologija
     Urgentni blok
     Apoteka
    Pravna služba
     Kvalitet
     Ekonomska služba
     Tehnička služba
 

Održana stručna predavanja iz kardiologije


Dana 7. decembra 2018. godine u 13 časova u sali za sastanke Javne zdravstvene ustanove bolnica "Sveti Vračevi" u Bijeljini održana su dva stručna predavanja. Teme predavanja su bile: "Sistem organizacije zbrinjavanja bolesnika sa akutnim infarktom miokarda sa elevacijom segmenta ST i revaskularizacija miokarda", predavač Prof. Dr Vladan Vukčević iz Klinike za kardiologiju, Kliničkog centra Srbije u Beogradu i "No reflow" fenomen tokom primarne perkutane intervencije kod pacijenata sa akutnim infarktom miokarda", predavač Dr Aleksandar Janjičić, specijalisat interne medicine, subspecijalizant kardiologije iz JZU bolnica "Sveti Vračevi" iz Bijeljine.

Prof. Dr Vladan Vukčević je u svom predvanju istakao: "Akutni infarkt miokarda sa elevacijom segmenta ST (STEMI) je jedan od najvažnijih zdravstvenih problema u srednje razvijenim i razvijenim zemljama sveta i praktično vodeći uzrok mortaliteta i morbiditeta u svetu u poslednjih 70-tak godina. Što ranije postavljena tačna dijganoza bolesti omogućava rano i efikasno lečenje. Najidealniji način lečenja je rana reperfuzija, pre svega otvaranje infarktne arterije mehaničlkim putem (primarna PCI procedura) sa ugradnjom stenta, ili ako to nije moguće, prehospitalnim davanjem trombolitičke terapije. Da bi se postigli što bolji rezultati, organizuju se reginonalne mreže timova za lečenje ovih bolesnika sa ciljem da se bolesnik kome je na terenu dijagnostikovana bolest dovede direktno u kateterizacionu laboratoriju gde će mu se odmah ugraditi stent. Ovo je dovelo do brzog razvoja i povećanja broja kateterizacionih laboratorija sa stvaranjem eksprtskih timova za ovu proceduru i u vanuniverzitetskim centrima. I pored značajnih rezultata koji su postignuti, pre svega značajnog smanjenja smrtnosti bolesnika sa infarktom miokarda, još uvek ima dosta prostora za popravljanje efikasnosti sistema lečenja, pre svega u smislu skračenja vremena od pojave infarktnog bola do otvaranja koronarne arterije."

Dr Aleksanda Janjičić je u svojoj prezentaciji predstavio "No reflow" fenomen kao komplikaciju tokom pPCI kod pacijenata sa akutnim infarktom miokarda sa ST segment elevacijom, koja se angiografski definiše kao stagnacija kontrasta u distalnom vaskularnom koritu bez opstrukcije koronarne arterije u njemom proksimalnom segmentu. Dosadašnja istraživanja su pokazala da je incidenca no reflow fenomena tokom samo prostih predilatacija balonom (POBA) oko 2%, tokom rotaarterektomija oko 7%, tokom pPCI oko 12% a da PCI degenerativno izmjenjenih venskih graftova ide čak do 42%. U osnovi se nalazi mikroembolizacija mikrotrombima koji dovode do opstrukcije mehanicki na nivou mikrocirkulacije a i funkcionalno preko oslobađanja serotonina u mikrocirkulaciji koji dovodi do spazma mikrocirkulacije. Dosadašnja istraživanja su pokazala da su prediktori za nastanak no reflow fenomena: godine, pušenje, prethodni infarkt miokarda, vrijeme od početka bola pa do ulazka u kateterizacionu salu, Killip klasa, vrijednosti C reaktivnog proteina, ejekciona frakcija LV, početni TIMI protok, veličina infarka. Značaj preveniranja no reflow fenomena lezi u studijskim podacima koji idu u prilog losijeg kratkoročnog ali ne i dugoročnog prezivljavanja, većeg infarkta miokarda, lošijeg oporavka infarktnog miokarda, manjom ejekcionom frakcijom lijeve komore. Liječenje no reflow fenomena zahtjeva plasiranje lijekova preko mikrokatetera u distalno vaskularno korito. Lijekovi koji se primjenjuju su adenozin, nitroglicerin, adrenalin, verapamil, nitroprusid, inhibitori glikoprotein IIb/IIIa.

Fotografije pogledajte ovde


  Nazad

  Projekat nove bolnice u Bijeljini
   PRONAĐITE DOKTORASkip Navigation Links

Bolnica Sveti vračevi, Srpske vojske 53, 76 300 Bijeljina
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
tel: +387 (0)55 202 642