Bolnica Sveti Vracevi

JZU Bolnica "Sveti Vračevi", Bijeljina

Srpske vojske 53
76 300 Bijeljina
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina
tel: +387 (0)55 415 555

   ODJELJENJA

     Hirurgija
     Ginekologija
     Interno
     Pneumoftiziologija
     Pedijatrija
     Orl
     Oftalmologija
     Neurologija

   SLUŽBE

     Anestezija
     Radiologija
     Laboratorija
     Mikrobiologija
     Urgentni blok
     Apoteka
    Pravna služba
     Kvalitet
     Ekonomska služba
     Tehnička služba
 

Bijeljinska bolnica dobila još jednog doktora nauka


Dana, 28. 06. 2017. godine na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerziteta u Beogradu (ranije Defektološki fakultet) Mila Bunijevac, master defektolog je odbranila doktorsku disertaciju. Doktorsku disertaciju pod nazivom "Uticaj vokalne rehabilitacije na kvalitet života laringektomiranih pacijenata" Mila Bunijevac je odbranila pred komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Mile Vuković, redovni profesor Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu, predsjednik.
  2. Prof. dr Mirjana-Petrović Lazić, redovni profesor Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu, mentor.
  3. Prof. dr Nadica Simić-Jovanović, redovni profesor Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu, član.
  4. Prof. dr Rade Kosanović, redovni profesor Stomatološkog fakulteta, Univerzitet u Beogradu, član.

Mila Bunijevac je zaposlena u JZU Bolnica "Sveti Vračevi" u Bijeljini kao logoped - vokalni terapeut u okviru odjeljenja za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju. U periodu od decembra 2010. godine do maja 2011. godine bila na edukaciji iz patologije glasa i govora u KBC "Zvezdara" na fonijatrijskom i audiološkom odjeljenju, gdje se edukovala za sprovođenje vokalne rehabilitacije.

Mila (Božidar) Bunijevac, rođena 22.06.1971. godine u Bijeljini. Osnovnu školu završila u Bijeljini, srednju medicinsku školu u Tuzli. Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, smjer logopedija, završila 2010. godine i stekla zvanje diplomirani defektolog - logoped. Master rad na temu "Akustička analiza glasa kod parcijalnih i totalnih laringektomija" odbranila 2011. godine na studijskom programu logopedija, i stekla zvanje master defektolog.
Doktorske studije na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju upisala 2011/2012 školske godine. Ispite predviđene nastavnim planom doktorskih studija položila u roku sa prosječnom ocenom 9,10. Doktorsku disertaciju na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, studijski program logopedija, pod nazivom "Uticaj vokalne rehabilitacije na kvalitet života laringektomiranih pacijenata" prijavila 2014. godine.
Mila Bunijevac je autor i koautor desetina naučnih radova objavljenih u stranim i domaćom stručnim časopisima a učestvovala je na i brojnim simpozijima.Član je udruženja logopeda Republike Srpske.


  Nazad

  Projekat nove bolnice u Bijeljini
   PRONAĐITE DOKTORASkip Navigation Links

Bolnica Sveti vračevi, Srpske vojske 53, 76 300 Bijeljina
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
tel: +387 (0)55 202 642