Bolnica Sveti Vracevi

JZU Bolnica "Sveti Vračevi", Bijeljina

Srpske vojske 53
76 300 Bijeljina
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina
tel: +387 (0)55 415 555

   ODJELJENJA

     Hirurgija
     Ginekologija
     Interno
     Pneumoftiziologija
     Pedijatrija
     Orl
     Oftalmologija
     Neurologija

   SLUŽBE

     Anestezija
     Radiologija
     Laboratorija
     Mikrobiologija
     Urgentni blok
     Apoteka
    Pravna služba
     Kvalitet
     Ekonomska služba
     Tehnička služba
 

Urađena prva rekonstrukcija dojke u bijeljinskoj bolnici


Ženska dojka je simbol materinstva, ženstvenosti i seksualnosti. Posle gubitka dojke zbog karcinoma, emocionalni bol je kod žena veoma jak, izaziva depresiju, gubitak samopouzdanje, dramatično mijenja način i kvalitet života.
Imajući u vidu da je sve veći broj pacijentkinja sa ovakvim problemima na hirurškom odjeljenju Opšte bolnice "Sveti Vračevi" u Bijeljini dana 28. aprila 2011. god. je urađena prva operacija rekonstrukcije dojke kod bolesnice kojoj je zbog karcinoma odstranjena dojka.

Rekonstrukcijom dojke koriguje se operativno nastali defekt nadomeštanjem svih odstranjenih mekih tkiva i postiže se simetrija. Rekonstrukcija podrazumijeva postizanje simetrije sa primarno zdravom dojkom u obliku, veličini i položaju. To podrazumijeva i korekciju zdrave dojke posle najmanje 3 - 6 mjeseci od mastektomije.

Rekonstrukcija dojke može biti primarna i sekundarna.
Primarna rekonstrukcija dojke je rješenje za pacijentkinje sa ranim stadijumom bolesti.Tada se istovremeno nakon operacije koja joj pruža hirurško lečenje istovremeno uradi i rekonstrukcija dojke. U zavisnosti od kvaliteta kože, veličine dojke i prirode tumora najčešće se ova procedura sprovodi ugrađivanjem proteze u prostor ispod mišića prednjeg zida grudnog koša uz dodatne zahvate rekonstruktivne hirugije da bi se sačuvao oblik i bolje simulirala zdrava dojka. Ponekad su potrebne korekcije zdrave dojke da bi se dobila simetrija grudnog koša. Te pacijentkinje nemaju osjećaj gubitka dojke. To im pomaže da se lakše i brže oporavljaju. Rekonstrukcija dojke ne utiče na tok i prognozu bolesti i ne ometa njeno dalje praćenje.

Sekundarna rekonstrukcija dojke izvodi se posle završene onkološke terapije, a u cilju postizanja maksimalne simetrije u odnosu na zdravu stranu. Osim rekonstrukcije implantatima, moguće je koristiti autologna tkiva (leđni i trbušni mišić) i kombinovati implantate sa autolognim tkivima. Izbor tehnike zavisi od od konstitucije pacijenta. Najčešće se koristi leđni mišić sa pratećim potkožnim masnim tkivom i kožom, uz očuvanu vaskularizaciju pomenutog režnja. Bradavica - areola kompleks rekonstruiše sa posle 3 - 6 meseci, tehnikom režnjeva, autolognim tkivom ili tetovažom.

Operacija koja je danas urađena na hirurškom odjeljenju Opšte bolnice "Sveti Vračevi" u Bijeljini je rekonstrukcija dojke mišićno kožnim režnjem (režanj širokog leđnoga mišića). Za ovaj oblik rekonstrukcije upotrebljava se široki mišić s leđa (latissimus dorsi) uz kožu i potkožno masno tkivo koje se na peteljci prebacuje ispod kože na prsima. Taj način rekonstrukcije moguć je ako nije oštećena vaskularna peteljka mišića, uz napomenu da se samo mišićem mogu rekonstruirati male i srednje velike dojke. Iako oblikujemo novu dojku mišićem s leđa, time ne utičemo na mogućnost obavljanja svakodnevnih aktivnosti. Postoji i metoda rekonstrukcije kojom se vezani ravni mišić s trbuha (eng. Transversus rectus abdominis - TRAM) prebacuje na krvnoj peteljci uz kožu i potkožno masno tkivo na grudni koš.

Današnju operaciju na hirurškom odjeljenju bijeljinske bolnice uradio je Dr Dražen Erić, specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije KBC Foča, Doc. Dr Siniša Maksimović, hirurg, Dr Bojan Kenjić, specijalizant opšte hirurgije, Dr Miroslav Dmitruk, anesteziolog, medicinska sestra- instrumentarka Joka Đukušić i Goran Danilović, anestetičar.
Fotografije sa operacije pogledajte ovde


  Nazad

  Projekat nove bolnice u Bijeljini
   PRONAĐITE DOKTORASkip Navigation Links

Bolnica Sveti vračevi, Srpske vojske 53, 76 300 Bijeljina
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
tel: +387 (0)55 202 642