Bolnica Sveti Vracevi

JZU Bolnica "Sveti Vračevi", Bijeljina

Srpske vojske 53
76 300 Bijeljina
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina
tel: +387 (0)55 415 555

   ODJELJENJA

     Hirurgija
     Ginekologija
     Interno
     Pneumoftiziologija
     Pedijatrija
     Orl
     Oftalmologija
     Neurologija

   SLUŽBE

     Anestezija
     Radiologija
     Laboratorija
     Mikrobiologija
     Urgentni blok
     Apoteka
    Pravna služba
     Kvalitet
     Ekonomska služba
     Tehnička služba

  Bolnička apoteka


Vrši nabavku lijekova, pomoćnih ljekovitih i medicinskih sredstava, kontrolu njihovog kvaliteta i ispravnosti.Snabdjeva odjeljenja, odsjeke i ambulante potrebnim količinama lijekova i pomoćnih , ljekovitih i medicinskih sredstava

Načelnik: Ph. Radoslava Savić, magistar farmacije

Tel: 055/415-555, lok. 1000

  • Ph. Radoslava Savić, magistar farmacije, načelnik bolničke apoteke
  • Ph. Mira Zarić, magistar farmacije
  • Ph. Dragana Mitrić, magistar farmacije, specijalizant iz kliničke farmacije
  • Ph. Igor Jovanović, magistar farmacije

Radno vrijeme je radnim danom od 07.00-15.00. časova.
   PRONAĐITE DOKTORASkip Navigation Links

Bolnica Sveti vračevi, Srpske vojske 53, 76 300 Bijeljina
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
tel: +387 (0)55 202 642